Selectievragen

U start met het beantwoorden van een aantal vragen. De teller laat zien hoeveel zorgverzekeraars voldoen aan uw criteria. Hoe meer vragen u beantwoordt, hoe nauwkeuriger de uitkomst is. Het aantal verzekeraars is in eerste instantie groter dan u waarschijnlijk gewend bent. Omdat we over alle verzekeraars aparte dekkings- en polisinformatie geven, verschijnen ook deze in beeld. Klik op de groene ‘verder’ button om alle vragen te beantwoorden. In het rechterkader ziet u welke vragen u al beantwoord heeft. Zijn de vragen beantwoord, ga dan met ‘Toon resultaten’ naar het overzicht met zorgverzekeraars die voldoen aan uw criteria.

Aan de fysiotherapeuten die aan het Beroepspanel Fysiotherapie meededen, is gevraagd een rapportcijfer te geven voor hun eigen zorgverzekeraars over enkele aspecten. Per zorgverzekeraar leverde dat een gemiddelde score op. Door met het schuifje 1 en 2 te bewegen kunt u aangeven wat de gemiddelde score van een zorgverzekeraar volgens u minimaal mag zijn.

66810

Gemiddeld rapportcijfer dat fysiotherapeuten aan zorgverzekeraar hebben gegeven voor hun positieve opvatting t.a.v. fysiotherapie

62610

Gemiddeld rapportcijfer dat fysiotherapeuten aan zorgverzekeraar hebben gegeven voor hun deskundigheid t.a.v. fysiotherapie

1111

Bij alle verzekeraars vindt het merendeel van de betalingen plaats tussen de 15 en 30 dagen. De resultaten zijn omgezet naar een volgorde van door fysiotherapeuten ervaren snelheid van betalen bij verzekeraars (1=snelste betaler, 11=minst snelle betaler).